Aangepaste bereikbaarheid in verband met het Coronavirus

Maatregelen die wij hebben getroffen in de strijd tegen het coronavirus

Wij hechten grote waarde aan de bedrijfscontinuïteit van al onze klanten en relaties. Wij hebben om die reden de volgende maatregelen doorgevoerd om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen:

• Met ingang van maandag 16 maart, werken de meeste van onze medewerkers vanuit huis.
• Afspraken met klanten worden waar mogelijk op afstand uitgevoerd of verplaatst naar een later moment.

De uitvoering van onze dienstverlening is cloud-based en is om die reden, voor zowel onze klanten als onze medewerkers, niet gebonden aan specifieke locaties.

Onze medewerkers zijn voorzien van faciliteiten waardoor zij vanuit huis de continuïteit van onze dienstverlening volledig kunnen waarborgen.

Mocht u aan de hand van bovenstaande informatie vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw eigen accountmanager.

Wij vragen u wel zoveel mogelijk gebruik te maken van de E-mail, omdat onze telefonische bereikbaarheid iets minder is dan normaal als gevolg van het thuiswerken.

Wij danken u voor uw geduld en begrip.

Annonu Finance

Blijf op de hoogte en volg Annonu op linkendin