Belastingaangiften

Belasting aangiften

Iedere ondernemer is conform de Nederlandse belastingwetgeving verplicht informatie middels een belastingaangifte te verschaffen aan de fiscus. Deze aangiften kunnen zowel betrekking hebben op het persoonlijke inkomen van de ondernemer als op de omzet en het resultaat van de onderneming. Een deugdelijke financiële en/of loon administratie ligt aan de basis van deze aangiften.

Wij kunnen (digitaal) de navolgende belastingaangiften voor u verzorgen:

  • Aangifte Omzetbelasting
  • Aangifte ICP
  • Aangifte Loonbelasting
  • Aangifte Inkomstenbelasting
  • Aangifte Vennootschapsbelasting
  • Aangifte Dividendbelasting

Uiteraard houdt onze dienstverlening niet op bij het opstellen en indienen van uw aangiften. Tevens zorgen wij ook dat uw belastingaanslagen, het opstellen van uw bezwaarschriften, het verzoeken om vermindering en/of uitstel van betaling en het opstellen van beroepschriften tegen uitspraken en beslissingen van de Belastingdienst worden verzorgd door een deskundige.