Jaarrekening

Jaarrekening

Ten behoeve van de diverse fiscale aangiften en voor het verkrijgen van een duidelijk overzicht over de behaalde resultaten is iedere onderneming er bij gebaat minstens één maal per jaar, na afloop van het boekjaar, een deskundig financieel verslag te laten opstellen. Bij het samenstellen van uw jaarrekening worden de volgende werkzaamheden uit handen genomen:

  • Een resultaat analyse
  • Een opstelling van de fiscale positie van het bedrijf
  • Het opstellen van de Balans per 31 december
  • Het opstellen van de Winst- en Verliesrekening over het verslagjaar
  • Het opstellen van de benodigde specificaties en toelichtingen
  • Winst bestemmingsadvies

Afhankelijk van een aantal criteria valt uw onderneming met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening onder het kleine, middelgrote of grote regime. Deze criteria zijn vastgelegd in het Nieuwe Jaarrekeningen Recht. In de praktijk zal het overgrote deel van de ondernemingen in het MKB vallen en dus onder het kleine of middelgrote regime. Onze consulenten kunnen u alles vertellen over de criteria en de hieraan verbonden voorwaarden voor het opstellen van uw jaarrekening.