PRIVACY STATEMENT

In deze privacyverklaring worden de privacy procedures die relevant zijn voor deze website uiteengezet en wordt uitgelegd hoe gegevens via de website worden verzameld, hoe deze gebruikt worden en welke zeggenschap u over deze gegevens hebt. Indien u vragen hebt over of niet vindt wat u zoekt in deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Gegevens die wij verzamelen
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010-7897800, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Bij het beheer en onderhoud van de website kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 1. Gegevens over uw gebruik van de website, waaronder begrepen details over uw bezoeken, zoals de bekeken pagina’s en uw toegang tot resources. Dergelijke gegevens omvatten dataverkeergegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Onze webservers verzamelen bepaalde gegevens over alle bezoekers aan deze website, waaronder:
 • IP-adressen
 • Hostnamen
 • Domeinnamen
 • De datum en tijd waarop informatie opgezocht wordt
 • De browserversie en het platform waarmee informatie opgezocht wordt
 • Een overzicht van de opgevraagde pagina’s.

Deze gegevens worden gebruikt om geaggregeerde bezoekersstatistieken op te stellen, die gekoppeld zijn aan de bezochte pagina’s. De gegevens kunnen tevens gebruikt worden om gebruikspatronen op deze website in de gaten te houden om op die manier de navigatie en ontwerpfuncties te verbeteren zodat u de gezochte informatie eenvoudiger kunt vinden.

 1. Gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of wanneer u formulieren op de website invult, of wanneer u ons vraagt om informatie.
 2. Gegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of op een andere manier met ons communiceert. Voorbeelden hiervan zijn het melden van een probleem, het indienen van vragen en opmerkingen over de website of de inhoud daarvan en wanneer u ons gegevens verstrekt over hoe u over ons gehoord hebt en ons meedeelt over welke diensten van ons u meer informatie wenst te ontvangen.

Apps, QR-codes en andere verwante technologieën
Wanneer u een QR-code scant, kan de derde die wij inschakelen om u van die QR-codes te voorzien, bepaalde gegevens van uw mobiele apparaat verzamelen (zoals de identificatiecode van uw mobiele apparaat en uw IP-adres). Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor onze statistische rapporten over gebruikers van de website en onze diensten.

Niet-persoonsgebonden gegevens
We kunnen automatisch aanvullende niet-persoonsgebonden gegevens over u verzamelen, zoals het type internetbrowser dat u gebruikt of de website waar vanaf u op deze website terechtkwam. De verzamelde gegevens zijn anoniem en u kunt niet geïdentificeerd worden op basis van deze gegevens. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een effectieve dienstverlening op de website en om fouten te herstellen die zich kunnen voordoen tijdens uw bezoek aan de website.

Gebruik van uw gegevens
Wij gebruiken de gegevens die wij over u verzamelen om ons te helpen u een betere dienstverlening te bieden. Daarnaast kunnen wij de gegevens ook gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om uitsluitend contact met u op te nemen wanneer u ons daar om gevraagd hebt (bijvoorbeeld indien u via de website aangeeft dat u door ons    gebeld wenst te worden)
 • Om u te voorzien van informatie die u bij ons aangevraagd hebt. (Bijvoorbeeld indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief die wij uitgeven)
 • Het analyseren van het gebruik van de website om onze inhoud en dienstverlening te verbeteren

Wij kunnen u ook nadere informatie sturen over onze dienstverlening of u via onze periodieke nieuwsbrieven op de hoogte houden van nieuws, mits u hebt aangegeven dat u graag informatie ontvangt voor deze doeleinden, o.a. indien u zich specifiek geregistreerd hebt of zich hebt aangemeld om e-mails te ontvangen.

Via deze website verkregen gegevens of informatie zal niet aan externe partijen verspreid of verkocht worden voor consumentenmarketingdoeleinden of host-mailings namens derden buiten Annonu.

Uw gegevens bekendmaken
Wij kunnen uw gegevens delen met organisaties die ons helpen om de diensten te verlenen die in deze privacyverklaring genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met deze privacyverklaring kunnen verwerken ter ondersteuning van de Website en onze dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat wij deze details aan een derde dient te verstrekken – zoals een mailingbedrijf – om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om gevraagd hebt. Ook kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren.

Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken in de volgende gevallen:

 • indien u hiermee instemt
 • zoals toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving
 • indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een toezichthoudende instantie
 • ter voorkoming van fraude of andere misdrijven; of
 • indien wij van mening zijn dat dit nodig is om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van de website of de bezoekers daarvan te beschermen en te verdedigen.

Indien er sprake is van een reorganisatie of indien wij aan een derde verkocht worden, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die wij over u hebben aan die gereorganiseerde entiteit of derde kan worden overgedragen.

Wijzigingen in de gegevens en bewaring
Gegevens die verzameld worden van bezoekers van de website worden uitsluitend bewaard om de vereiste diensten te verlenen. De gegevens worden bewaard en uiteindelijk vernietigd conform het beleid van Annonu omtrent gegevensbewaring. Indien u wenst dat uw gegevens bijgewerkt, gewijzigd of verwijderd worden uit ons systeem, neem dan contact met ons op en geef daarin precies aan wat u gewijzigd wilt hebben.

Links naar websites van derden
Af en toe plaatsen wij links naar websites van derden op de website. Indien wij een link plaatsen, wil dit niet zeggen dat wij het beleid van die website omtrent de privacy van bezoekers onderschrijven of goedkeuren. Wij raden u aan het privacybeleid te lezen voordat u die website gebruikt of persoonsgegevens aan die website stuurt.

E-mailberichten
Berichten die u ons per e-mail stuurt, zijn wellicht niet beveiligd. We raden u aan om geen vertrouwelijke informatie aan ons per e-mail te sturen. Indien u ervoor kiest om toch vertrouwelijke informatie aan ons per e-mail te sturen, doet u dit op eigen risico, wetende dat een derde deze informatie kan onderscheppen. Instructies die u per e-mail en naar de website stuurt, worden uitsluitend voor uw risico verwerkt.

Social media-platforms
Wij hebben sociale plug-ins van Social Media-platforms op de website opgenomen. Indien een desbetreffende sociale plug-in verschijnt op de Website, maakt uw browser waarmee u de website bezoekt een rechtstreekse verbinding met de servers van het Social Media-platform. Deze servers herkennen uw bezoek aan deze website. Indien u lid bent van het desbetreffende Social Media-platform en ingelogd bent wanneer u deze website bezoekt, worden door het Social Media-platform gegevens toegekend aan uw persoonlijk social media-account bij dat platform. Door op het pictogram van de desbetreffende plug-in te klikken (zoals een ‘like’-knop) worden deze gegevens gedeeld met uw persoonlijke gebruikersaccount voor dit Sociale Media-platform. Lees het privacybeleid van het desbetreffende Social Media-platform om meer te weten te komen over uw rechten en keuzes.

Toegang tot, bijwerken of corrigeren van persoonsgegevens
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens over u hebben en ingevolge toepasselijk recht en relevante uitzonderingen kunt u vragen om een kopie van die gegevens. Hiervoor kan een vergoeding van toepassing zijn (die nooit hoger is dan het wettelijk toegestane maximum op grond van plaatselijke wetgeving). Indien een vergoeding verschuldigd is, dan informeren wij u hierover voordat dergelijke kosten in rekening worden gebracht. U kunt ook contact met ons opnemen indien u van mening bent dat gegevens over u gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd dienen te worden.

Meer informatie
Wij willen u een optimale browser-ervaring bieden. Daarom kunnen van tijd tot tijd aanvullende functies, kenmerken, producten of diensten worden toegevoegd aan de website. Hierdoor, en vanwege onze verbintenis om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen er periodiek wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig op eventuele wijzigingen.

Indien u vragen hebt over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010-7897800.